Die TBK is 40 jaar oud!

Gedurende 1980 het Piet Bester by Hannes Viljoen, die bekende konsertinabouer en -speler gekuier en daar by hom verneem dat die graf van Faan Harris, die leier van die Vier Transvalers, nooit van ‘n grafsteen voorsien is nie. Die Vier Transvalers word deur alle boeremusiekliefhebbers onthou vir die pragtige wysies wat hulle vir ons nagelaat het.Hannes het verder meegedeel dat ‘n vriend van hom, Hannes Ernst, die graf van Faan Harris ontdek het in ‘n begraafplaas in Krugersdorp. Piet het egter nooit die woorde van Hannes Viljoen vergeet nie: “Piet, ons moet ‘n plan maak om ‘n mooi steen vir Oom Faan op te rig en jy is die man wat ons daarmee moet help!”Piet was verbaas om hierdie feite te verneem en ook dadelik opgewonde om te weet dat een van sy goeie vriende so ‘n gewigtige taak aan hom toevertrou het. Aanvanklik het hy nie geweet waar en hoe om te begin nie. Hy het by talle boeremusiekliefhebbers kers opgesteek en sy saak gestel. In diĆ© proses het hy by Kalie de Jager uitgekom.Albei het destyds in Newcastle gewoon. Hulle het die saak oordink en dit ook met Manie Bodenstein, Jimmy Henning en Danie Erasmus bespreek.Aanvanklik is daar besluit om net fondse in te samel vir die graf steen, maar na vele besprekings, briefwisseling en talle telefoon oproepe tussen belangstellendes, is daar besluit om ‘n klub te stig met die volgende oogmerke: “Die versameling, behoud en uitbouing van tradisionle boeremusiek. Om navorsing te doen met betrekking tot die historiese ontwikkeling daarvan en om die veilige bewaring van alle versamelstukke vir die nageslag te verseker”. ‘n Grondwet is deur Piet Bester, kolonel Jaap Burger, Kalie de Jager en ‘n prokureur (sy naam kan om etiese redes nie genoem word nie), opgestel.As gevolg van hierdie aanvoorwerk is die Konsertinaklub van Suid-Afrika op 12 Maart 1981, in die kantore van die SAUK in Johannesburg gestig. ‘n Mooi stukkie geskiedenis is gemaak, want al die stigterslede het op die eerste komitee, wat soos volg saamgestel is, gedien:

Voorsitter: Manie Bodenstein

Penningmeester: Kalie de Jager

Sekretaris : Piet Bester

Addisionele lede : Jimmie Henning en Danie Erasmus

Die naam van die Klub is later verander na Die Tradisionele Boeremusiekklub van Suid-Afrika sodat een instrument nie bo ander uitgesonder word nie.

May be an image of 3 people and indoor

Foto vlnr: Danie Erasmus, Piet Bester, Manie Bodenstein, Kalie de Jager (Jimmy Henning was afwesig toe die foto geneem is)