The Club

Testing the English translation 

Geskiedenis

In 1980 het Piet Bester by Hannes Viljoen, die bekende konsertina bouer en speler, gekuier. Hannes het vir Piet gevra om met die oprigting van 'n grafsteen vir Faan Harris, die leier van die vier Transvalers, te help. Navrae rondom die die taak het Piet Bester by Callie de Jager uitgebring, en hulle het die saak ook met Manie Bodenstein, Jimmy Henning en Danie Erasmus bespreek.

Read more: Geskiedenis

Bestuur

Huidige bestuur - inligting kom hier

Projekte

Gedenk Monument

Grafsteen vir Faan Harris

Die heel eerste projek van die Konsertinaklub van S.A. was om 'n grafsteen vir Faan Harris op te rig. Faan Harris word vandag steeds beskou as een van die beste konsertina spelers weens sy vloeiende styl en die pragtige wysies wat hy en sy orkes, Die Vier Transvalers, vir ons nagelaat het. Op 3 April 1982 is die grafsteen onthul in die teenwoordigheid van baie belangstellendes en bekende musikante.

Read more: Projekte

Sluit aan

Aflaaivorms hier sowel as Chronoforms e-vorm

Grondwet

1. Naam : 
Die naam van die klub sal wees die "TRADISIONELE BOEREMUSIEKKLUB VAN SUID-AFRIKA" , hierna die KLUB genoem.

2. Doelstellings : 
2.1 Die versameling en uitbou van tradisionele boeremusiek.
2.2 Om die onvervreembare en unieke karakter van tradisionele boeremusiek ongeskonde te bewaar. (hierna afgekort na TBM)

Read more: Grondwet

Erelede

Lourens Aucamp

Baucher, Willem Hendrik Frederik (Willie)

Cissie en Willie Cooper

Hannes Viljoen

Ollie Viljoen

Henning, Jimmy  Mev. Louisa Henning

Babs van Zyl

van Eck, Hannes