The Club

Testing the English translation 

Geskiedenis

In 1980 het Piet Bester by Hannes Viljoen, die bekende konsertina bouer en speler, gekuier. Hannes het vir Piet gevra om met die oprigting van 'n grafsteen vir Faan Harris, die leier van die vier Transvalers, te help. Navrae rondom die die taak het Piet Bester by Callie de Jager uitgebring, en hulle het die saak ook met Manie Bodenstein, Jimmy Henning en Danie Erasmus bespreek.

Read more: Geskiedenis

Bestuur

Huidige bestuur - inligting kom hier

Projekte

Gedenk Monument

Grafsteen vir Faan Harris

Die heel eerste projek van die Konsertinaklub van S.A. was om 'n grafsteen vir Faan Harris op te rig. Faan Harris word vandag steeds beskou as een van die beste konsertina spelers weens sy vloeiende styl en die pragtige wysies wat hy en sy orkes, Die Vier Transvalers, vir ons nagelaat het. Op 3 April 1982 is die grafsteen onthul in die teenwoordigheid van baie belangstellendes en bekende musikante.

Read more: Projekte

Sluit aan

Om aan te sluit by die Klub kontak Aletta Dorfling

Tel: 082 482 5332 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Plaas Aflaaivorms hier sowel as Chronoforms e-vorm

Grondwet

1. Naam : 
Die naam van die klub sal wees die "TRADISIONELE BOEREMUSIEKKLUB VAN SUID-AFRIKA" , hierna die Klub genoem.

2. Doelstellings : 
2.1 Die versameling en uitbou van tradisionele boeremusiek.
2.2 Om die onvervreembare en unieke karakter van tradisionele boeremusiek ongeskonde te bewaar, hierna afgekort na TBM.

Read more: Grondwet

Erelede


Ds Aucamp, Lourens.
Mnr. Adams, Tom. E
Mnr. Badenhorst, W

Mev. Badenhorst, R
Mnr. Bezuidenhout, H
Mev. Bezuidenhout, M
Mnr. Burger, A.
Mev. Burger, L
Mnr. Bester, Piet J
Mev. Bester H.E.
Mnr. Botes, P
Mnr. Botha, C
Mnr. Bothma, G.P
Mev. Bothma, J.J
Mnr. De Jager, P.J
Mev. Dorfling, Aletta
Mnr. Dorfling, Martin 
Mev. Du Plessis, Gerda.W
Mnr. Ellis, Charles.C.J
Mev.Ellis, Dina
Mnr Erasmus, J.J (Sias)
Mev. Erasmus, Susan
Mnr. Engelbrecht, J.C
Mnr. Ferreira, P.J.G
Mev. Henning, Louisa.C
Mnr. Keyter, Sam
Mev. Kotze, L
Mnr. Labuschagne, Danie.S
Mev. Low, E.
Mnr. Mac Donald, Jimmy.G
Mnr. Michael, Plato
Mnr. Minnie, Sean
Mnr. Nelson, F.G
Dr Radley, Hugo
Mev Radley, Miranda
Dr Retief, Ed.A.
Mnr. Roos, J.I
Mev. Snyman, A.C.M
Mnr. Snyman, P.J.J
Mev. Stemmet, C.M
Mev. Swart, H
Mnr. Van Rooyen, J
Mnr. Van Staden, Piet.S
Mev. Van Zyl D.G (tannie Babs)
Mnr. Van Zyl F.C
Mnr. Van Zyl, Stephaan.D
Mnr. Vlok, Jasper.J.E
Mnr. Vos, W
Mnr. Vosloo, J.L

van Eck, Hannes

Baucher, Willem Hendrik Frederik (Willie)

Cissie en Willie Cooper

Hannes Viljoen

Ollie Viljoen

Henning, Jimmy