Die Klub

Die Tradisionele Boeremusiekklub van S.A. [TBK] is in 1981 gestig om tradisionele boeremusiek te versamel, uit te bou en die unieke karakter daarvan ongeskonde te bewaar. Takke het in verskeie stede en dorpe tot stand gekom en bied gereeld byeenkomste vir TBK-lede en medeliefhebbers aan.

Die meeste aandag is egter op die bereiking van die doelstellings van die TBK toegespits. Verskeie lede het naarstig die bekombare tradisionele musiek van heinde en verre versamel en dit is nou in ‘n elektroniese argief vir bewaring en vinnige beskikbaarheid geplaas. Heelwat van die musiek is op plate, kassette en laserskywe beskikbaar gestel en weer in omloop gebring. Die Oudagboereorkes en ander orkeste en musikante het ook van die musiek vars gespeel en die opnames is ook ter beskikking gestel. Op die oomblik werp al die pogings goeie vrugte af deurdat heelwat jongmense by die speel van tradisionele boeremusiek betrokke raak. Van die lede van die TBK het die tekort aan boerekonsertinas oorkom deur self instrumente van uitstaande gehalte te maak.

Veel is die afgelope jare tot stand gebring maar die groot uitdaging is nou om in ons elektroniese samelewing ons tradisionele musiek veral onder die jongmense, wyer bekend te stel en te bevorder.

Geskiedenis

In 1980 het Piet Bester by Hannes Viljoen, die bekende konsertina bouer en speler, gekuier. Hannes het vir Piet gevra om met die oprigting van 'n grafsteen vir Faan Harris, die leier van die vier Transvalers, te help. Navrae rondom die die taak het Piet Bester by Callie de Jager uitgebring, en hulle het die saak ook met Manie Bodenstein, Jimmy Henning en Danie Erasmus bespreek.

Lees verder: Geskiedenis

Bestuur

Huidige bestuur - inligting kom hier

Projekte

Gedenk Monument

Grafsteen vir Faan Harris

Die heel eerste projek van die Konsertinaklub van S.A. was om 'n grafsteen vir Faan Harris op te rig. Faan Harris word vandag steeds beskou as een van die beste konsertina spelers weens sy vloeiende styl en die pragtige wysies wat hy en sy orkes, Die Vier Transvalers, vir ons nagelaat het. Op 3 April 1982 is die grafsteen onthul in die teenwoordigheid van baie belangstellendes en bekende musikante.

Lees verder: Projekte

Sluit aan

Aflaaivorms hier sowel as Chronoforms e-vorm

Grondwet

1. Naam : 
Die naam van die klub sal wees die "TRADISIONELE BOEREMUSIEKKLUB VAN SUID-AFRIKA" , hierna die KLUB genoem.

2. Doelstellings : 
2.1 Die versameling en uitbou van tradisionele boeremusiek.
2.2 Om die onvervreembare en unieke karakter van tradisionele boeremusiek ongeskonde te bewaar. (hierna afgekort na TBM)

Lees verder: Grondwet

Erelede

Lourens Aucamp

Baucher, Willem Hendrik Frederik (Willie)

Cissie en Willie Cooper

Hannes Viljoen

Ollie Viljoen

Henning, Jimmy  Mev. Louisa Henning

Babs van Zyl

van Eck, Hannes