Geleenthede

2002-04 Wheatstone Bi-centennial celebrations

New York, NY.

1998-02-05 Boeremusiekaand in Benoni

Kaptein John Driver, 'n reservis van die S.A. Polisie en sy span helpers het vir ons 'n pragtige aand gereël. Hierdie pragram was 'n deel van die feesvieringe van die Polisie se herdenking van hul 75-jarige bestaan. Generaal F. Reynecke, van die Polisie, die burgemeester van Benoni, raadslid A. Brabble en Piet Bester het as sprekers opgetree.

Eienaardig - dis raar maar waar - die meeste van ons eertydse en huidige eksponente van Tradisionele Boeremusiek, asook verskeie komponiste daarvan, kom vanaf Benoni en die Oos-Rand!

Toekennings en aandenkings is aan hierdie mense gegee deur generaal Reynecke en die burgemeerster waarop hulle nommers deur luitenant Hansie Roodt en orkes gespeel is. Sommige van hierdie ou pioniers - waaronder oom Chris Buys - het self nog opgetree en die klavier lustig getokkel!

Die volgende kunstenaars het toekennings ontvang:
Postuum toekenning aan Hans Bodenstein wat deur sy dogter, mevrou Magriet Smit ontvang is. Dan was daar Carolina Leeson, Chris Buys, Gerrie Snyman, Cissie Cooper, Willie Bauscher, Anna Mey, Tiny Mey, Nic Potgieter, Manie Bodenstein, Jan Henning, Seun Coetzee en Danie Barnard.


Gerrie Snyman het 'n toekenning ontvang

 
Danie Barnard wat ook 'n toekennig ontvang het


Seun Coetzee en Jan Henning met hulle toekennigs

Vriende, ek wens dat julle hierdie pragtige ou mensies daardie aand kon gesien het! Daardie blossende gesigte, daardie lieflike glimlaggies, die sterretjies in die oë, die vriendelikheid, die welwillendheid en ag, hulle het almal sommer net gestraal van geluk. Nou het John Driver erkenning aan hierdie mense verleen en duisende Afrikanerharte oor die lengte en breedte van ons pragtige Suid-Afrika weer warm laat klop met hierdie grootste gebaar van hom!

Luitenant Danie Smuts, die bekende omroeper, was die seremoniemeester.

1986-06-20 Tradisionele Boeremusiekaand

Op 20 Junie 1986 is 'n Tradisionele Boeremusiekaand in die Jack Botessaal, Pietersburg gehou en het deel gevorm van Pietersburg se Eeufeesvierings. Die verrigtinge was 'n groot sukses en van die bekende kunstenaars wat opgetree het is as volg: Manie Bodenstein, Hansie Roodt, Solly Marais, Stef Lategan, Stephaan van Zyl, Corrie Badenhorst, Danie Labuschagne, Danie Grey, Frans Smit, Ina Wiegand, Chris le Roux, Rudolph Pretorius, Willie Brandt, Vingers van Heerden, Bennie Raubenheimer, Freek du Toit en Piet Bester.

Die aand is met skriflesing en gebed geopen deur Professor Hennie van der Westhuizen en Willie Brandt was die seremoniemeester terwyl Hennie Klopper van die SAUK die verwelkoming en bedankings gedoen het. Lourens Aucamp het 'n pragtige toespraak gelewer en baie vriende gemaak.

Die musiek- en sangnomme was van hoogstaande gehalte en dit het enige boer se hart laat bollemakiesie slaan!

Ds. Piet van der Merwe het ook 'n pragtige toespraak gemaak namens die Afrikaner Volkswag en het agt oorkondes aan die volgende persone oorhandig wat groot bydraes tot ons Tradisionele Boeremusiek gemaak het:

Carolina Leeson Cissie Cooper
Kosie Landman Danie Labuschagne
Ds. Lourens Aucamp Bobby Pennels
Manie Bodenstein Piet Bester


Dit was 'n onvergeetlike aand en sommige aanhangers het trane in hul oë gehad. Die agbare burgemeester, raadslid Hennie van Vuuren en sy gade, asook die stadsklerk en ander hoogwaardigheidsbekleërs het die aan saam geniet.

Die Bosveld Auto Klub het Cissie Cooper en Kosie Landman na die pragtige saal vervoer in hulle mooiste veteraanmotors en hulle was luid toegejuig met hulle aankoms.