Projekte

Gedenk Monument

Grafsteen vir Faan Harris

Die heel eerste projek van die Konsertinaklub van S.A. was om 'n grafsteen vir Faan Harris op te rig. Faan Harris word vandag steeds beskou as een van die beste konsertina spelers weens sy vloeiende styl en die pragtige wysies wat hy en sy orkes, Die Vier Transvalers, vir ons nagelaat het. Op 3 April 1982 is die grafsteen onthul in die teenwoordigheid van baie belangstellendes en bekende musikante.

grafsteen faan harris

   vlnr. Mev Annie Bosch, Manie Bodenstein, Tom Senekal, Dirk Laas,  Johannes La Grange, Piet Bester, Stephaan van Zyl  
[Foto kopiereg voorbehou - Séan Minnie]

Grafsteen vir Silver de Lange  
Die klub het op 19 Oktober 1985 'n grafsteen vir Silver de Lange onthul in die Wespark se begraafplaas in Johannesburg. As leier van die Vyf Dagbrekers was Silver een van die beste spelers van die pioniergroep. Sy broer Jan en 'n paar van sy susters was onder die eregaste. Bobby Pennells was Silver se banjospeler en het die onthulling waargeneem. Dit was 'n plegtige geleentheid wat deur ons Voorsitter, Ds. Aucamp, met Skriflesing en Gebed geopen is.

grafsteen silwer de lange

Bobby Pennells by Silver de Lange se grafsteen  [Foto kopiereg voorbehou]

Gedenknaald vir die Lydenburg
Vastrappers  Die klub het op 1 Maart 1986 'n gedenknaald ter ere van die Lydenburg Vastrappers op Lydenburg opgerig. Die verrigtinge is met skriflesing en gebed deur die voorsitter, Ds. Lourens Aucamp waargeneem. Mnr. Dirk Winterbach, 'n seun van Chris en Baba Winterbach, het die onthulling waargeneem. Daarna het Mev. Helena Kotzé, 'n dogter van Klaas, 'n krans van vars proteas namens ons Klub op die steen geplaas. Ds. Aucamp het hulde aan hierdie voortreflikke groepe mense, die eerste orkes wat van die platteland na Johannesburg gegaan het om plate te maak, gebring en die agbare burgemeester het die aanwesiges toegespreek.

gedenknaald[Foto Kopiereg voorbehou - Séan Minnie]

Lydenburg t

agter vlnr: Danie Labuschagne, Stephaan van Zyl, Ds. Lourens Aucamp,  Danie Grey, Lt.Kol. Piet Bester, Jasper Vlok  voor vlnr: Charles Ellis, Hennie Stone  [Foto kopiereg voorbehou]

Herverspreiding van opnames

Om te verseker dat die karakter van boeremusiek behoue bly, en om te keer dat talle unieke wysies verlore gaan is Danie Labuschagne deur die kommitee genader. Die taak om alle ou 78-spoed plate van die ou kunstenaars op te spoor en dit te herdruk op 33-spoed langspeelplate het op hom geval omdat hy reeds 'n groot versamelaar was en ook werklike kenner van die musiek is. Danie Labuschagne is bygestaan deur Stephaan van Zyl en tesame met Mnr. Plato Michael, van Michael se plaat-opname diens, het hulle eerste projek afgeskop.

In daardie dae, sonder die moderne digitale en rekenaar tegnologie, is die plate eers op hoëspoed band opgeneem. Daarna is dit stadig terug gespeel sodat al die geraas gemerk kon word. Die geraasplekke is daarna uitgeknip en die band weer aanmekaar gelas. Dikwels het die opname van een wysie sonder geraas ge-eindig as 'n 100 meter band wat uit 5 millimeter stukkies bestaan het. Deesdae word al die musiek digitaal hermeester en versprei op laserskyf en kasset.

Opnames van historiese waarde word ook deur die klub versprei.

Bewaring van historiese inligting

Om biografiese inligting met betrekking tot orkeste en hul lede te bewaar het Piet Bester 'n boek geskryf met die titel "Tradisionele Boeremusiek - 'n gedenk Album". In die eerste volume is kunstenaars vervat wat 'n daadwerklike bydrae tot boeremusiek gemaak het, wat reeds oorlede is, asook wat opnames op 78-spoed plate gemaak het. Hierdeur word die verskillende orkeste se bydrae tot ons boeremusiek-skat lewendig gehou. 'n Tweede en derde volume van die boek het daarna die lig gesien en spreek meer jonger kunstenaars ook aan.

Oom Wilhelm Schultz se navorsing het gelei tot die publikasie van "Die ontstaan en ontwikkeling van Boeremusiek".

ontstaan en ontwikkeling t

Virtuele museum

Vandag se algemene kennis en allerdaagse gebeurenis vorm die grondslag van môre se geskiedenis. Hierdie webblad het ten doel om stadig maar seker inligting te versamel en elektronies beskikbaar te stel vir bewaring en navorsing. U word uitgenooi om nuus, fotos of biografiese inligting van persone en orkeste by te voeg vir elektroniese publikasie.

U bydrae kan keer dat hierdie erfenis vir ewig verlore gaan.